Mest aktive brukere »

Om avisen

Studvest er en avis av og for studenter i Bergen, og kommer ut hver onsdag i semestrene i et opplag på 6000.

Avisen blir gitt ut av Velferdstinget i Bergen, som står uten redaksjonelt ansvar. Studvest er en partipolitisk nøytral avis.

Studvest mottar støtte fra Studentsamskipnaden i Bergen (SiB), og alle studenter som betaler semesteravgift er dermed med på å støtte Studvest økonomisk.

Avisen leveres ut til en rekke steder i  Bergen, inkludert alle medlemsinstitusjonene tilknyttet SiB. Disse er Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Norges Handelshøyskole, BI, Bergen Arkitekt Skole, Kunsthøgskolen i Bergen, Betanien Diakonale Høgskole, Haraldsplass Diakonale Høgskole, Norsk Lærerakademi, NLA Høgskolen og Skrivekunstakademiet.

Våre redaksjonslokaler er i tredje etasje på Studentsenteret. Studvest har fire redaktører ansatt på heltid, og en redaksjon på over 50 frivillige journalister, fotografer, illustratører og layoutmedarbeidere.

Følg oss på Facebook: http://www.facebook.com/studvest

Følg oss på Twitter: http://twitter.com/studvestno

 

KONTAKTINFO:

E-post:

post@studvest.no

Redaktører
Daglig Leder
Annonse
Postadresse:

Studvest
Parkveien 1
Studentsenteret
5007 Bergen

Styret:
  • Gerd Magrete Tjeldflåt, leder (41 16 33 54)
  • Håkon Block Vagle
  • Emil W. Breistein
  • Fredrik Punsvik
  • Ronald Hermansen
  • Anne Sofie Lid Bergvall
  • Adrian Broch Jensen

E-post: styret@studvest.no

Statutter (PDF)