Mest aktive brukere »

Kultur.

Slik blir kulturpolitikken

VIKTIGERE SAKER. Mange av listene ved UiB-valget gikk hadde ny studentvilla som fanesak. – Spørsmålet om villaen ligger langt ned på programmet vårt, sier Jin Sigve Mæland fra HF-listen, som prioriterer praksis, studentlokaler på fakultetene og digitalisert eksamen. Foto: ARKIV

UiB-valget er over, og mens Sosialdemokratisk liste vil skape kulturen i den nye villaen, vil HF-listen skape kulturen lokalt.

Tekst: ROBERT NEDREJORD
Sist oppdatert: 21.05.14 kl. 01.06

– Vi ønsker hovedsakelig å fokusere på byggingen av villaen, men vi ønsker også å arbeide for studentrabatter på kino og på arrangementer som utstillinger, sier studentparlamentsrepresentant for Sosialdemokratisk liste, Tommy Aarethun.

Villafokus

Universitetet i Bergen ga i november klarsignal til se på en gjenreising av den gamle studentvillaen. I disse dager jobber man med å kartlegge studentorganisasjonenes behov. Ifølge Aarethun er dette deres hovedfokus i kulturpolitikken den neste perioden.

–Vi må sørge for at det blir gode villkår for studentene i den nye villaen. Vi må sikre at det blir gjort riktig, og at arealet blir brukt best mulig.

Aarethun mener at det er viktig å legge til rette plass for både kontorer til organisasjonene og gode øvingslokaler.

Studentlokaler til alle

Velferdstingsrepresentant Jin Sigve Mæland fra HF-listen, som består av representanter for Det humanistiske og Det psykologiske fakultet, mener at det å arbeide for studentlokaler på alle fakulteter er det viktigste for dem.

– Vi mener at kultur også kan oppstå lokalt på fakultetene, og at det ikke nødvendigvis trenger å komme fra de store institusjonene og organisasjonene, sier Mæland.

Han kan fortelle at for HF-listen er tiltak som den lokale HF-puben «Ad fontes» en god kulturarena.

Fra scratch

Førstekandidat og studentparlamentsrepresentant for nyoppstartede Grønn Liste, Ingrid Fjellberg, forklarer at partiet har valgt å ikke ta stilling i programmet sitt i kultursaker.

– Det var mer hensiktsmessig å ikke lage et kulturprogram enn å ta stilling til saker vi ikke aner konsekvensene av, sier hun.

Partiet har som nystartet parti ikke noe erfaring fra politikken fra før, men er fortsatt bevisste på at de må arbeide med kultursaker.

– Det er mye å sette seg inn i, og selv om kultur er viktig, så tror vi at det er best å heller sette seg inn i enkeltsakene når de kommer opp, sier Fjellberg.

Nachkultur

Eirik Lie Reikerås, studentparlamentsrepresentant for Det Eneste Reelle Alternativ (DERA) fremlegger at de i sin kulturpolitikk ønsker et større fokus på nach- og nasjonalkultur, samt å synliggjøre studentmediene for studentene.

– Vi ønsker en fredning av den tradisjonelle, norske fredagsgrøten, og fortsette å opprettholde denne som en kulturell institusjon, sier Reikerås.

Han mener at det ikke var vits for dem å ha den nye studentvillaen som fanesak, siden den allerede var avgjort i forkant av valget.

Les mer om årets UiB-valg her:

Kommer nykommerne til å kuppe valget?

Flest stemmer til Sosialdemokratene

Anklager sosialdemokratene for løftebrudd

Tapte terreng for nye lister

– Uheldig populisme

Les mer om studentvillaen her:

Planlegger ny studentvilla

– Studentkulturen virker lite samlet

Villaen
 • I 2008 ble den gamle villaen i Olav Kyrres gate revet grunnet skader på bygget.
 • Villaen huset flere studentorganisasjoner, og fungerte som kontor, møterom, lager og forsamlingslokale. Disse er i dag lokalisert i Fosswinckels gate 7 og Nygårdsgaten 1B. 
 • UiB eier tomten, som står ubebygd, og flere studentorganisasjoner har ytret et ønske om å gjenreise det gamle bygget.
 • I november skrev Studvest at UiB har gitt klarsignal til å starte planleggingen mot en mulig ny villa.

 

Velferdstinget
 • Velferdstinget (VT) er det øverste studentorganet i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB), og er studentenes felles stemme overfor SiB.
 • Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU) baserer sitt arbeid på arbeids- og prinsipprogrammet som vedtas av Velferdstinget.
 • VT fordeler den delen av semesteravgiften som går til studentkultur, studentmedia og studentidrett.

Debattregler

 • Personhets har ingen plass i debattene våre. Ikke trolling eller injurier heller. Slike innlegg bidrar ikke til debatten og vil bli slettet.
  Innlegg som inneholder reklame, spam eller forsøk på verving vil bli slettet.
 • Rasistiske ytringer er forbudt etter norsk lov og vil bli slettet.
  Hvorfor sletter vi ikke alle dårlige innlegg?
 • Vi ønsker mest mulig åpne og inkluderende debatter med færrest mulig slettede innlegg. Vi sletter innlegg som bryter med loven eller våre etiske retningslinjer.

Gode kommentarer kan bli benyttet i papirutgaven.